Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία Ενημέρωση 03.11.2018

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, αντίρρησης και διόρθωσης

Επιστολή συγκατάθεσης

Α. Συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων:

Η ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς στην Αίτηση Εγγραφής Πελάτη για τους σκοπούς της διαχείρησης και της εκτέλεσης της σύμβασης με τους πελάτες της, της διαχείρησης του πελατολογίου της, της προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών της μέσω Τύπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού και την έρευνα αγοράς. Τα προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους εκτός της επιχείρησης. Εξαίρεση ως προς τον κανόνα αυτό αποτελεί η διαβίβαση μέρους των δεδομένων αυτών προς τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες (ΔΟΥ κλπ.) προς τον σκοπό της εκπλήρωσης νομίμων υποχρεώσεων της Εταιρείας, καθώς και τους διανομείς εντύπου υλικού που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία για την αποστολή ενημερωτικού υλικού.

Β. Γνωστοποίηση για την τεχνική επεξεργασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων:

Η ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε , λειτουργεί σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες προστασίας των δεδομένων, ώστε να παρέχει το απαιτούμενο επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων ακόμη και στις περιπτώσεις που τα στοιχεία μεταφέρονται σε χώρες με ένα διαφορετικό επίπεδο προστασίας δεδομένων. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα θα περιοριστεί αποκλειστικά στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, για τον σκοπό που προσδιορίστηκε ανωτέρω και με πλήρη υποστήριξη της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων (IT Security). Η ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε χρησιμοποιεί όλο τον απαιτούμενο τεχνολογικό και οργανωτικό εξοπλισμό και μέτρα πρόληψης για να προστατευτεί η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα των προσωπικών στοιχείων σας. Επανεξετάζει δε τακτικά και βελτιώνει αυτά τα μέτρα ώστε να συμβαδίζει με τις νομικές εξελίξεις ή και τη βελτίωση της διαθέσιμης τεχνολογίας.

Γ. Πρόσβαση, ακρίβεια και διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων:

Η ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα Άρθρα 11,12,13 του Νόμου 2472/1997, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και ελέγχου των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και το δικαίωμα της αίτησης για διόρθωση, τροποποίηση και διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν έχετε οποιαδήποτε περαιτέρω ερώτηση, ή/και επιθυμείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο υπάλληλο της Εταιρείας μας στη διεύθυνση Δραγάτση 6, 185 35 Πειραιάς ή στο τηλέφωνο 210 4131488 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@giannopoulos.gr

***

Απόρρητο

Πληροφορίες περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τον ιστότοπο giannopoulos.gr

Με τις παρούσες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων, επιθυμούμε να τονίσουμε τη δέσμευσή μας να διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας με ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο και να διευκρινίσουμε πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας, τηρώντας τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ν.2472/1997).

Αρμόδιο νομικό πρόσωπο

Υπεύθυνο νομικό πρόσωπο υπό το πρίσμα της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η «ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε» που εδρεύει στη Δραγάτση 6, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 44216207000. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα παρακαλώ αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@giannopoulos.gr.

Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που μπορεί να αποδοθούν στο πρόσωπο σας. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, πληροφορίες όπως το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας, περαιτέρω δεδομένα συλλέγονται αυτόματα για τεχνικούς λόγους, όπως η διεύθυνση IP, την οποία διαθέτει ο πάροχος πρόσβασης στο διαδίκτυο στον υπολογιστή σας για τη σύνδεση με το διαδίκτυο, ή πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα από την οποία επισκεφθήκατε την προσφορά μας, ή σε σχέση με το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από εσάς (τεχνικές πληροφορίες). Αυτές οι τεχνικές πληροφορίες μπορούν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιούμε τεχνικά στοιχεία, ωστόσο, μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και την προστασία της ιστοσελίδας μας ενάντια στις επιθέσεις και την κατάχρηση, καθώς και σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς.

Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα

Η εταιρεία ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε δύναται να συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας που θα έρθουν σε γνώση της μέσω εγγραφής ή μέσω συναλλαγών, ή μέσω αιτήσεων τους με σκοπό την συναλλακτική σχέση των μερών. Η εταιρεία ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΙ.Κ.Ε χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις (ν. 2472/1997), την παρούσα πολιτική απορρήτου, καθώς και με την συγκατάθεσή σας ανάλογα με την περίπτωση.

Επίσκεψη στο giannopoulos.gr Cookies (Αρχεία καταγραφής): Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του giannopoulos.gr, τα ακόλουθα στοιχεία, κατά κανόνα, θα αποθηκεύονται για τεχνικούς λόγους στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής: Η διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου) του υπολογιστή πρόσβασης η ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεσθε (σύσταση) τις ιστοσελίδες μας που επισκέπτεσθε η ημερομηνία και η διάρκεια της επίσκεψης τύπος προγράμματος περιήγησης και ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης λειτουργικό σύστημα. Ο επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για την πλοήγηση στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο για την αποδοχή των cookies (αρχείων καταγραφής) ή όχι.

Χρησιμοποιούμε το Omnisend ως πλατφόρμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αυτοματοποίησης μάρκετινγκ και τα δεδομένα σας θα μεταφερθούν στην πλατφόρμα για επεξεργασία σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου τους.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Tidio, μια πλατφόρμα συνομιλίας που συνδέει τους χρήστες με την υποστήριξη πελατών της GIANNOPOULOS.GR. Συλλέγουμε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / ονόματα / τηλεφωνικούς αριθμούς [αφαιρέστε βάσει των ρυθμίσεων της έρευνας πριν από τη συνομιλία] μόνο με τη συγκατάθεση των χρηστών, προκειμένου να ξεκινήσετε τη συζήτηση. Τα μηνύματα και τα δεδομένα που ανταλλάσσονται αποθηκεύονται στην εφαρμογή Tidio. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Το GIANNOPOULOS.GR δεν χρησιμοποιεί αυτά τα μηνύματα ή δεδομένα εκτός από την παρακολούθηση των καταχωρημένων θεμάτων ή αιτημάτων των χρηστών. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα διαβιβάζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Ασφάλεια δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι μια υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Ως εκ τούτου, προστατεύουμε τα δεδομένα σας, που αποθηκεύονται σε εμάς μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή κακής χρήσης από τρίτους. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι μας, οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δεδομένα μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή. Κάνουμε χρήση, για παράδειγμα, SSL= Secure Socket Layer για την προστασία της επικοινωνίας μέσω του προγράμματος περιήγησης σας στο διαδίκτυο. Αυτό είναι αναγνωρίσιμο από το λουκέτο που εμφανίζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας σε περίπτωση μιας σύνδεσης SSL. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων σας, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα επικρατούντα πρότυπα της τεχνολογίας.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε νόμιμο δικαίωμα να ενημερώνεστε (δικαίωμα πρόσβασης) σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα σε μας, καθώς και να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή (δικαίωμα αντίρρησης). Ο ταχύτερος, απλούστερος και πιο βολικός τρόπος για να διεκδικήσειτε τα δικαιώματα αυτά είναι η σύνδεσή σας στο λογαριασμό πελάτη και άμεσα να επεξεργαστείτε τα δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα εκεί, ή να διαγράψετε τον λογαριασμό πελάτη σας εντελώς. Τα δεδομένα που πρέπει να αποθηκεύουμε λόγω νομικών, θεσμικών ή συμβατικών υποχρεώσεων για τη διατήρηση εμπορικών εγγράφων θα κλειδώνονται αντί να διαγράφονται, προκειμένου να αποτραπεί η χρήση τους για άλλους σκοπούς.

Συγκατάθεση, δικαίωμα αντίρρησης

Στο βαθμό που θα χρησιμοποιούμε δεδομένα για έναν σκοπό, ο οποίος, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, πάντα θα σας ζητάμε τη ρητή άδειά σας και να συνδέετε την άδεια που χορηγείτε σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία δεδομένων. Η άδεια που χορηγείται μία φορά μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, με αποτέλεσμα για το μέλλον και/ή μπορείτε να προβάλλετε αντιρρήσεις σε μελλοντικές χρήσεις των δεδομένων σας για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς και γνώμης. Σας παρακαλούμε για την κατανόησή σας, ότι η εφαρμογή της αντίρρησης/ανάκλησης της συγκατάθεσής σας μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο για τεχνικούς λόγους και ότι μπορεί να συνεχίσετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από εμάς, εν τω μεταξύ. Για τους σκοπούς της ανάκλησης της συγκατάθεσης ή της αντίρρησής σας, μια απλή κοινοποίηση αυτών μας αρκεί. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας χωρίς καμία επιβάρυνση, εκτός από τα έξοδα του παρόχου σας σύνδεσης: Με ταχυδρομείο στη διεύθυνση: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε., Δραγάτση 6, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς. Με e-mail στη διεύθυνση : info@giannopoulos.gr. Στον βαθμό που λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε ακόμα πιο εύκολα, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα.

Σύνδεση με ιστοσελίδες άλλων εταιρειών

Η ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς τις ιστοσελίδες άλλων εταιρειών. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα μέτρα προστασίας των δεδομένων για τις εξωτερικές ιστοσελίδες που μπορεί να έχετε πρόσβαση μέσω αυτών των συνδέσεων. Παρακαλείσθε να ενημερώνεστε σε σχέση με την προστασία των δεδομένων σας σε αυτούς τους εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους.

Τροποποιήσεις στις παρούσες πληροφορίες περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Επιθυμούμε να παρουσιάζουμε πάντα στους πελάτες μας ελκυστικές προσφορές προϊόντων και, ως εκ τούτου, προσαρμόζουμε συνεχώς το φάσμα των προϊόντων μας στις επιθυμίες των πελατών μας. Γι’ αυτό, μπορεί να είναι αναγκαία η ανανέωση και τροποποίηση της παρούσας ενημέρωσης περί προστασίας των δεδομένων. Σας συνιστούμε να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις σε αυτή τη σελίδα σε τακτική βάση. Στο βαθμό που οι εν λόγω τροποποιήσεις μπορεί να επηρεάζουν την συγκατάθεση που χορηγείται από εσάς, θα σας ενημερώνουμε εν προκειμένω χωριστά.

***

Απόρρητο & Ασφάλεια.

Παίρνουμε το θέμα της διασφάλισης του απορρήτου των πληροφοριών σας πολύ σοβαρά .Έχουμε δημιουργήσει αυτή την Πολιτική Απορρήτου ώστε να σας εξοικειώσουμε με τις πληροφορίες που συλλέγουμε και το τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες ώστε να εξυπηρετούμε και να χειριζόμαστε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας.

Τι είναι οι Προσωπικές Πληροφορίες ?

O όρος "Προσωπικές Πληροφορίες " αναφέρεται σε οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σας αναγνωρίσει σαν άτομο ή αναφέρεται σχετικά με εσάς σαν άτομο. Μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, το όνομα, τη διεύθυνση,την ηλικία, το φύλλο και το προσωπικό σας χρηματοοικονομικό ιστορικό.

Πως συλλέγονται οι Προσωπικές Πληροφορίες ?

Στην διάρκεια της αναζήτησης στην ιστοσελίδα μας, μας δίνονται πληροφορίες που δεν αποκαλύπτουν τα προσωπικά σας στοιχεία -για τι είδους προϊόντων αναζητάτε πληροφορίες π.χ.Χρησιμοποιούμε αυτά τα αθροίσματα,ως ανώνυμες πληροφορίες με σκοπό την βελτίωση της ιστοσελίδας μας,αλλά δεν τις συνδέουμε με Προσωπικές Πληροφορίες, όπως το όνομα σας ή η διεύθυνσή σας.

Στην διάρκεια της αναζήτησης σας στην ιστοσελίδα μας, για πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν ,μπορεί να επιθυμείτε να στείλετε μια συγκεκριμένη "Πληροφορία Αναζήτησης" σχετικά με μία κατηγορία ειδών ή προϊόντων ,ή μπορεί να επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε μια από τις διαδικτυακές μας έρευνες ή προωθητικές ενέργειες.Για να ανταποκριθείτε σε αυτό το αίτημα ή για να συμμετάσχετε στα διάφορα προγράμματα ,μπορεί να ερωτηθείτε για Προσωπικές Πληροφορίες, όπως το όνομά ,ταχυδρομικός κώδικας,ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου.

Στην περίπτωση που επιλέξετε να μας παρέχετε αυτές τις πληροφορίες, θα τις χρησιμοποιήσουμε για τον τρόπο επίλυσης καθώς και αύξησης της ικανότητας για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.Εμείς απλά θα σας στείλουμε ηλεκτρονικό μήνυμα όπου και όποτε είναι κατάλληλο, και εσείς μπορείτε να επιλέξετε έναν αριθμό μιας εναλλακτικής μεθόδου για να λάβετε μια απάντηση σε μια αναζήτηση.Η χρήση και η περιήγηση στην ιστοσελίδα μας θα σας καταστήσει ενημερωμένο στους όρους και στις συνθήκες της Πολιτικής Απορρήτου γενικά, και η μετάδοση ή πρόβλεψη των Προσωπικών Πληροφοριών θα σας καταστήσει ενημερωμένο για τους όρους της.